HDP’li Günay’dan adaylık yorumu: Bireyleri değil unsurları konuşacağız

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Ebru Günay, parti Genel Merkezi’nde düzenlediği haftalık basın toplantısında, 6-7 Haziran’da Ankara’da gerçekleştirdikleri 4’üncü Büyük Konferans sonuçlarını açıkladı.

‘HAKİKAT HABERCİLİĞİ DEVAM EDECEK’

Mezopotamya Ajansı’nın haberine nazaran Günay, basın toplantısında bu sabah Diyarbakır’da yapılan mesken baskınlarında Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eşbaşkanı Serdar Altan ile JİNNEWS Müdürü Safiye Alagaş’ın da ortalarında bulunduğu 16 gazetecinin gözaltına alınmasına reaksiyon gösterdi. Günay, “Başlarken bugün Diyarbakır’da özgür basın işçilerine yönelik bir gözaltı saldırısı gerçekleşti. Onu kınayarak başlamak istiyorum. AKP iktidarı toplumsal dayanağını yitirdikçe muhaliflere, partimize, basın işçilerine saldırmaya devam ediyor, Türkiye’den yükselen alternatif sesi kısmaya devam ediyor. Özgür basına yönelik hücum daha özel bir mana taşıyor. Ne vakit bir kırım, akın operasyonu başlatmak istese AKP iktidarı evvel Türkiye haklarının özgür haber haklarını engellemek için özgür basın işçilerine yönelik bir atak gerçekleştiriyor. Münasebetiyle bu gözaltıları kınıyor, özgür basın işçilerinin yanında olduğumuz ve dayanıştığımızı söz etmek istiyoruz. Özgür basın geleneğinden gelen gazeteci arkadaşlarımız hakikatleri söylemeye, hakikat haberciliği yapmaya her türlü baskı ve hücuma karşın devam edeceklerdir” sözlerini kullandı.

Günay’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

EMPERYAL GÜÇLER ŞİDDETİ YAYIYOR: Derin ve çoklu bir kriz yaşayan kapitalizm, sömürüsünü ve hegemonyasını devam ettirmek için, bir taraftan Rusya ve NATO merkezli emperyal savaş ve müdahalelerle şiddeti yaymaktadır. Öte taraftan dünyanın tekrar parsellenmek istendiği bu süreçte, Ortadoğu bölgesi de güç sömürüsü sebebiyle kıymetli bir çatışma bölgesi olmayı sürdürmektedir.

Kürtlerin Rojava’da bayanlar öncülüğünde elde ettiği kazanımlar global ve bölgesel güçleri rahatsız ederken, Ortadoğu’da demokratik ömrü amaç alan emperyal müdahaleler KDP’nin dayanağıyla ve AKP-MHP iktidarı eliyle yürütülmektedir. Global güçler ve mahallî işbirlikçileri, bir defa daha Ortadoğu’nun birçok noktasına şiddeti yayarak milyonlarca insanın hem yerinden edilmesine neden olmakta hem de onları memleketler arası alanda pazarlık konusu haline getirmektedir.

GERÇEKÇİ TEK TAHLİL RADİKAL DEĞİŞİMDİR: Kapitalist kutupların yaşadığı hegemonya krizinin bir gibisi Türkiye’de yaşanmaktadır. Çoklu krizin derinleşmesiyle her geçen gün daha fazla güç kaybeden iktidar; faşizan, cinsiyetçi, sömürüye dayalı ve ekolojik yıkıma yol açan siyasetlerini yükseltmektedir.

Dışarıda emperyal gündemle uyumlu olarak şiddeti yayan iktidar, içeride de cezaevlerindeki mevt ve hak ihlali siyaseti başta olmak üzere her türlü hukuksuzluğa ve zorbalığa yaslanmaktadır. Buna karşı, Kürt halkının ve binlerce siyasi tutsağın direnişi sürmekte; bayanlar eril sisteme ve zihniyete karşı alabildiğine çetin bir uğraş vermekte; çalışanlar ve işçiler hakları için direnmekte; ekolojik hareketler sesini yükseltmektedir. Artan toplumsal itirazların ve yansıların sistem içi muhalefetle demokratik hayatı inşaya dönüşmesi mümkün değildir. Zira sistem içi muhalif güçler de, AKP-MHP iktidarının savaş siyasetlerinin gerisine dizilmektedir. Türkiye halklarının demokratik geleceği için tek tahlil, sistemin radikal demokratik değişimidir.

DEMOKRATİK CUMHURİYETİ İNŞA ETMEDE KARARLIYIZ: Tahlil 3. Yol’dur; Demokratik Cumhuriyet’in inşa edilmesidir. 4. Konferansımızda, farklı alanlarda çabayı büyütme irademizi bir kere daha güçlü bir formda vurguladık. Türkiye, tarihî bir kırılmadan geçerken, ezilenlerin ortak gayret birliği ile Demokratik Cumhuriyeti inşa etme kararlılığındayız.

MEVCUT REJİM MİADINI DOLDURMUŞTUR: Bu bağlamda; İkinci Yüzyılda Demokratik Cumhuriyeti inşa edeceğiz. Cumhuriyet’in geride bıraktığı yüz yıllık vakit diliminde; farklı kimliklerin, kültürlerin, anadillerin ve inançların varlığını inkâr eden, üniversal temel hakların reddine dayalı demokrasiden mahrum mevcut rejim miadını doldurmuştur. Konferansımız, önümüzdeki devirde demokrasi, eşitlik, özgürlük ve adalet yerinde bir ortaya gelme iradesini gösterenler olarak; Demokratik Cumhuriyeti inşa gayesine ulaşmak için ortak çabayı ve dayanışmayı güçlendirmeye karar vermiştir. Konferansımız, bu kapsamda eşit, özgür ve demokratik bir ortak geleceği inşa etmek için herkese birleşik uğraş daveti yapmaktadır.

DEMOKRASİ İTTİFAKI KURUCU İNŞA GÜCÜDÜR: Demokrasi İttifakı Türkiye’nin kurucu inşa gücüdür. AKP-MHP iktidarının Türkiye’de yarattığı büyük yıkımdan kurtulmanın, yapısal sıkıntılara kalıcı tahliller üretmenin yolu, toplumun en geniş bölümleriyle buluşmayı hedefleyen Demokrasi İttifakı’yla mümkündür. Konferansımız, Türkiye’de yaşanan çoklu krizin bir sebebi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini değiştirmeyi; bunun yerine demokratik, özgürlükçü ve eşitlikçi bir sistemin kurulması ile güçlü demokrasinin inşasını temel gaye olarak belirlemiştir. Türkiye halkları ne demokrasiyi ortadan kaldıran Cumhur İttifakı’na ne de vesayetçi geçmişi özleyen eskinin tekrarı muhalefete mecburdur. Bu sebeple, 3. Yol siyasetimizle Demokrasi İttifakı’nı büyütmek ve sokak sokak, mahalle mahalle toplumsallaştırmak temel amaç olarak belirlenmiştir.

EMEĞİN UĞRAŞINI YÜKSELTECEĞİZ: Ekonomik krize karşı emeğin uğraşını yükselteceğiz. Türkiye halkları, tarihinin en yüksek işsizlik ve yoksulluk, borçlanma ve mülksüzleşme sürecini yaşıyor. Ekonomik krizin temel sebebi, iktidarın sermayeyi önceleyen siyasetleri, emek ve işçi düşmanlığı ile savaş ve silahlanma harcamalarıdır. Ekonomik kriz bugün milyonlarca insanın açlık hududu altında yaşamasına neden olurken, iktidar savaş siyasetleriyle açlık çığlığının duyulmamasını amaçlamaktadır. Bizler, bu ülkede emeğin sömürülmesine ve yoksulluğa son vermeye, adaletsizlikleri ve eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya, emeğin ve halkların birlikte özgürleşmesine dair kararlılığımızı bir defa daha ortaya koyuyoruz.

HDP HER TÜRLÜ SORUMLULUĞU ALMAYA HAZIR: Kürt sıkıntısında demokratik tahlil, Ortadoğu’da büyük barış. AKP-MHP iktidarı, Kürt düşmanlığını daha fazla arttırarak savaş ve çatışma siyasetlerinde ısrar etmekte ve ülkenin içinde bulunduğu çoklu krizi derinleştirmektedir. Kürt sorunu, diyalog ve müzakere temelinde Meclis yeri dahil olmak üzere sorunun tüm muhatapları ile demokratik bir halde çözülmelidir. Aksi durumda Türkiye’nin ne demokratikleşmesi ne de toplumsal huzura kavuşması mümkün olacaktır. HDP, Kürt meselesinin demokratik ve barışçı tahlili için üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye devam edecek ve bu mevzudaki tavrında ısrarcı olacaktır.

İMRALI TECRİDİ SON BULMALIDIR: Tahlilin önündeki en büyük mani, İmralı Tecridi son bulmalıdır. ‘Bir haftada çatışma durumunu, ihtimalini ortadan kaldırırım diyorum. Ben çözerim, kendime güveniyorum, tahlil için hazırım. Lakin devlet de, devlet aklı da gereğini yapmalıdır’ diyen Sayın Öcalan’ın 23 yıldır mutlak tecrit şartlarında tutsak edilmesi Kürt meselesinde demokratik ve barışçıl tahlil önündeki en büyük pürüzdür. Tecrit ile birlikte birebir vakitte Türkiye halklarının da barış hakkı ve umudu gasp edilmektedir. İmralı’dan her daim yükselen barış davetine kulak verilmelidir. Diyalog ve müzakere odaklı bir tahlil ve bu toprakların on yıllardır muhtaçlık duyduğu barış için İmralı’nın kapıları açılmalı, kendisinin özgür ömür şartları sağlanmalıdır.

KADINLAR ÖZGÜRLÜKTE ISRARLI: Dünyanın dört bir yanında savaş, kriz ve şiddet olmadan ayakta duramayan iktidarların estirdiği faşizme ve kapitalist erkek hâkim zihniyetine karşı örgütlenmeyi ve çabayı büyütmeyi temel almaya devam ediyoruz. Erkek egemenliğinin emsal biçimlerini farklı üzere sunan ‘iki yolun’ bayanlar açısından da özgürlük, demokrasi, barış ve eşitlik getirmeyeceğini biliyoruz. Bayan katliamlarına, tacize, tecavüze, çocuk istismarına, konut içinde ve dışında emek sömürüsüne karşı bayan dayanışmasını ve çabayı büyütmekte ısrarcıyız. Bayanların tarihi kazanımları olan eşbaşkanlık ve eşit temsiliyetten de, İstanbul Sözleşmesi’nden de vazgeçmiyoruz.

BUGÜNÜ DE YARINI DA BİZ İNŞA EDECEĞİZ: HDP, eşitliği ve özgürlüğü kazanmak isteyen tüm kesitlerin olduğu üzere gençlerin de partisidir. Bizler tarihten biliyoruz ki; gençlerin ve halkların direnişi, savaşlara karşı ebediyen var olmuştur. Şimdinin ve özgür yarınların kurucu gücü olan gençlerin, eşitler ortası bir siyasal ilgi içerisinde inisiyatif aldığı ve özerkliğini koruduğu HDP yürüyüşünü birlikte güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu, birebir vakitte özgürlükleri ve nitelikli eğitim, sıhhat, barınma ve ulaşım hakkı için uğraş eden gençlerin sesine eşlik etmenin de yürüyüşüdür. Bu yürüyüşün gücü ve dinamizmiyle birlikte özgürleşeceğiz.

ÇOĞULCU YAPIYI MECLİS’E TAŞIYACAĞIZ: HDP olarak, parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dar ve kısa vadeli çıkar hesaplarıyla değil; Türkiye halklarının çıkarları temelinde yaklaşıyoruz. Parlamentoyu çoğulcu bir yapıya kavuşturma uğraşımıza devam edeceğiz. Bu gayretimizle ezilenlerin, işçilerin, bayanların, halkların, kültürlerin, inançların, cinsiyet kimliklerinin, engellilerin ve gençlerin parlamentoda güçlü biçimde temsil edilmesini hedefliyoruz. Bu kapsamda, parlamento seçimlerinde, statükocu-restorasyoncu güçler ve iktidar bloğu karşısında HDP’nin çizgisi 3. Yol’dur, demokratik seçenektir.

KİŞİLERİ DEĞİL PRENSİPLERİ KONUŞACAĞIZ: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bizler için temel olan adayın kim olacağı değil, yeni devir siyasetlerinin ve prensiplerinin ne olacağıdır. Partimiz, Cumhurbaşkanlığı seçimi için yeni devrin siyasetlerini müzakereye açıktır. Bu sürece demokratik dönüşümü hedefleyen unsurlar mutabakatı üzerinden yaklaşıyoruz.

AMASIZ, FAKATSIZ HDP’Yİ SAVUNUYORUZ: Partimize açılan kapatma davası, yereldeki kayyım uygulamaları, Kobani davası ve istikrarlı hukuksuz tutuklamalar ve baskılarla yalnızca bir parti olarak HDP değil; fikriyatı, Türkiye halklarının ortak çabası ve demokratik iradesi de tasfiye edilmek istenmektedir.

TOPLUMSAL KESİTLER ÇARESİZ KALMAYACAK: Kapatılma tasasına düşmeden, HDP’yi ve HDP fikriyatını savunarak ve güçlendirerek yürüyüşümüze devam ediyoruz. HDP yalnızca güçlü bir muhalefet adresi değildir. Birebir vakitte Türkiye’nin tahlil gücü ve kurucu inşa gücü olma savındadır. HDP’yi savunmak tam da bu vakitte toplumsal itirazı, yüreği ve yeni hayatın inşasını savunmaktır. Zira HDP 8 Mart, Newroz ve 1 Mayıs meydanlarını dolduran milyonların; inanç özgürlüğü ve eşit yurttaşlık uğraşını sürdüren Alevilerin; erkek egemenliğe karşı çaba eden bayanların; tabiatın talanına karşı duran ekolojistlerin ve bir bütün olarak tüm ezilenlerin partisidir. Bu toplumsal kısımlar her türlü kumpasa karşın asla çaresiz ve seçeneksiz kalmayacaktır.

BÜYÜK YÜRÜYÜŞE DAVET EDİYORUZ: Tarihi çabamızda ve son olarak 4. Konferansımızda açığa çıkan güç, coşku, kararlılık ve umutla 5. Büyük Olağan Kongremize yürüyoruz. HDP, Türkiye’deki tüm sıkıntıların tahlili ve halkların umudu olma argümanını taşımaya devam edecektir. Umudu ve çabayı büyütmek isteyen, ‘gelecek biziz’ diyen herkesi bu görkemli yürüyüşe, ‘Büyük Direniş, Büyük Yürüyüş’e davet ediyoruz. (HABER MERKEZİ)

Yorum yapın

bursa escort kocaeli escort izmit escort escort bursa ankara escort pendik escort tuzla escort
görükle escort bursa escort bayan bursa merkez escort bursa sınırsız escort bursa otele gelen escort
bursa escort kusadası escort davutlar escort gorukle bursa görükle escort bursa bayan escort tuzla escort
bursa escort bursa merkez escort bursa ucuz escort
izmit escort kocaeli escort
bursa escort görükle escort casibom casibom jojobet holiganbet casibom bets10 jojobet deneme bonusu jojobet
kocaeli escort escort bayan yahya kaptan escort darıca escort gebze escort gölcük escort izmit escort kocaeli escort bayan izmit escort bayan izmit sınırsız escort izmit eve gelen escort izmit anal yapan escort izmit otele gelen escort
yalova escort
escort ankara
bursa escort bursa escort bayan bursa escort görükle escort bursa escort bayan bursa ucuz escort casibom gaziantep escort porno izlegaziantep escort görükle escort bursa escort